* * *
Оз шу нин миянлы кыв Егова, Мукӧдлы сиӧма мувыв и ва; Коркӧ и воас на, гашкӧ, мессия; Ерусалимӧс, дерт, оз су нин сія. Зэв немӧстуйтӧм Израильлӧн ним; Му вылын гортас моз ӧтнас тай Рим. Ерусалимын патриций, код Римын плебей! Мывкыдтӧм лоис и сертӧм еврей, Ло сійӧ мӧс видзысь, ло архирей. Шабашъяс тӧдысьӧс, авъяӧс, рамӧс Кыскаліс ас пытшкӧ гуяс пыр ад; Вунӧдіс ен Исаакӧс, Иаковӧс и Авраамӧс! Воны мессиялы матыстчис кад. Некытчӧ воны!
Гижысь: 
Гижӧд
Оз шу нин миянлы кыв Егова…
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1