* * *
Ой, олӧм, олӧм! Тэнсьыд донтӧ Ме лэпта лунысь лунӧ. Ми тэкӧд видчыны ог пондӧ, Тэ кольччы, а ме муна… Тэ, олӧм, майбыр помтӧм нэма И коркӧ шаньджык лоан… И мыйла менам мустӧм тема Пыр «кулӧм», гӧгӧрвоан. Мед вешъяс, тэ дінӧ ме мелі; Сідз кывла унджык буртӧ… Во кызь вит тэнсьыд няйттӧ келі, Кӧть вит час дзоридз курта… Быд дзоридз регыд косьмас, кулас, Да-й ме тшӧтш вӧлись накӧд! Ой, мӧд йӧз коляс енвевт улас… Ой, енмӧй, менӧ такӧд! Ой, олӧм, олӧм! Тэнсьыд донтӧ Ме лэпта лунысь лунӧ. Ми тэкӧд видчыны ог пондӧ, Тэ кольччы, ме… дерт, муна…
Гижысь: 
Гижӧд
Ой, олӧм, олӧм! Тэнсьыд донтӧ…
Жанр: 
Гижан кад: 

Аудио:

Лыддьӧ Куратов Кӧсьта

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1