* * *
Олӧм саридзын ичӧтик ді... Лэбӧ діринді... Он на и удит зарни бордйӧдыс кутны... Сьӧлӧм ватланӧ лӧда пӧтлытӧг юрсигусьсӧ, шонді буссӧ, тэнӧ и тӧдмавтӧм енмӧс...
Гижӧд
Олӧм саридзын ичӧтик ді...
Жанр: 
Пасйӧд: 

* Діринді (диал.) — юрсигусь

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1