ОК, ЭСЬКӦ!
Ок, эськӧ, верми кӧ ставсӧ ме висьтавны, Мый менам сьӧлӧмын, юрын мый — пасъявны! Верми кӧ сійӧ ме вуджӧдны морт кывйӧн, Эськӧ сэк дзоньнас жӧ курышті сывтырйӧн! Мукӧддыр сьыланкыв шыясыс Морӧсад тырыс дзик кылӧ, Зэвтчӧма везъясыд — став тушаыд сьылӧ, Ортсӧ сідз вӧзйысьӧ кывъясыс петны, Сьӧлӧмыд кутлас дзик шогысла потны...
_________
Ок, эськӧ, верми кӧ, Висьталі мӧд мортлы быдсяма юӧрсӧ, Тӧв шӧрын сетышті шонділысь югӧрсӧ, Вӧр-пулысь шувгӧмсӧ, шоръяслысь чольгӧмсӧ, Кайяслысь дзользьӧмсӧ вайӧді пельводзӧ. Быдсяма сикаса турунлысь дзоридзсӧ — Став ывлалысь мичлунсӧ вошті ме син водзӧ!
_________
Верми кӧ, быдтор жӧ: мортлӧн мый сьӧлӧмын, Мыйыс эм лов сайын, ывлаын, олӧмын, Шондіа-муа кост, енъюгыд пасьтала — Быдлаті кытшовта, ставсӧ дзик казьтыла! Да, эськӧ, верми кӧ... Курыда олӧмъяс, шог йылысь висьталі, Синваӧн чужӧмсӧ мӧд мортлы киськалі; Долыда, сьӧлӧмысь, здук дырйи сералі, Кыпыда выліті пӧткаӧн лэбалі... Ок, эськӧ, верми кӧ, Ставсӧ жӧ сійӧ ме Гижӧдӧ сюркнялі-сюйи!
_________
Думыштчан. Босьтчан сідз пасйыштны, Гижны на кӧсъян-а — Ставыс тай разалӧ, кытчӧкӧ вошӧ... Оз сюр тай колана шуаныс! Оз тырмы сы вылӧ сёрниным миян! Оз судзсьы мортыдлӧн кывйыс.
Гижысь: 
Гижӧд
Ок, эськӧ!
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1