МЕНЫМ МАМӦ...
Меным мамӧ долис пыр: Мыйла мунан? Рӧдвуж локтіс керка тыр Петан лунӧ. «Кытчӧ нӧ тэ, Микулай, Кытчӧ мунан? Армияад эм нин тай Йӧзыс уна. Большевикыд ӧні ён, Ён нин тэтӧг. Мый вылӧ нӧ тэнад, зон, Вежыд петӧ? Война вывсьыд он нин вай Аслыд буртӧ, Ӧвсьы, ӧвсьы, Микулай: Воштан юртӧ. Мамыд бӧрдӧ, курыд шог, — Аддзан дзормис. Война йылысь шыбит, вок, Ассьыд сёрни. Аддзан, ӧні важысь шань Лои олӧм: Муяс вылын миян нянь Унджык волӧ. Вай жӧ гӧтрась, удал зон, Марья вылӧ. Удж вылӧ ӧд вывті ён Тайӧ нылыс». Копыртчылі улӧдз сэк Ме рӧдвужлы: «Кутны шедӧм вӧля, эк! Колӧ кужны. Ті кодь йӧй кӧ ставыс дзик Вӧлі гӧльыд, Важӧн эськӧ кар и сикт Воштіс вӧля. Со мый понда оз лок ун, Вирӧй пуӧ. Гаж корсьны ӧд ме ог мун: Сьӧлӧм нуӧ. Озыръяскӧд кыптіс тыш, Кыптіс чорыд. Кырнышлысь тшӧтшкӧртны гыж Власьтным корӧ».
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Меным мамӧ...
Оригинал гижысь
Демьян Беднӧй

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1