МЕНАМ КЫВЪЯСӦЙ
Менам кывъясӧй тайӧ — вир тусьяс; Менам гижӧдъяс — менам синваяс; Кыпыд сьӧлӧма оландыръясӧй. Менам ставыс сэн — гижӧд-висьтъясас. Тайӧ кывъясас — войвыв дзоридзьяс, Кыла ачымӧс сійӧ шыяссьыс: Сьӧлӧм дойясӧс, мича муслунӧс, Небыд, нормана сьӧлӧм вӧрзьӧдӧс... Сідзи морӧсад ставыс чукӧрмас, Мыйӧн пасйыштан — вӧлись личмунас. Кывзышт, лыддьысьӧй, чӧскыд кӧръяссӧ: Абу прӧста сідз найӧс лӧдӧма, Сэтчӧ пуктӧма — мый меддонаыс.
Гижысь: 
Гижӧд
Менам кывъясӧй
Жанр: 
Ӧшмӧс: 
Пасйӧд: 

* Оландыр — олан да уджалан кад, вермас лоны лёкӧн и бурӧн (авт.).

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1