* * *
А ме таляла гылалӧм коръяс, А ме гажтӧмтча медводдза лымйысь. Мед кӧть ачым и кынмыссьыс кынмысь, Да толаас бӧрдлывлі кымынысь, Да кымынысь ловшыӧй орліс. А ме таляла арыслысь дойсӧ, А ме лӧсьӧдча тӧлыслӧн (мыйӧ?). Гашкӧ, сибала кодлӧнкӧ сывйӧ — Сійӧ «кодкӧыс» важӧн нин кыйӧдӧ Да ошкӧ дзик кодзувтӧм войсӧ...
Гижӧд
А ме таляла гылалӧм коръяс...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1