ЛАЧА

Лачалы

Кӧнкӧ чӧдлачтӧ шуӧны «лачӧн». Дзирдӧн ворсӧны яг шӧрын киньяс. Лачыс кинялӧ, енэжӧ качӧ, Сэні пӧрӧ лӧз енэжыс синмӧ. Нылӧс чӧдлач лӧз синмаӧн шуам, Кодыр муслунас кутам на лача. Лача яг, лача лӧнялысь юным, Помтӧм енэжыс — Енмыслӧн лача.
Гижысь: 
Гижӧд
Лача
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1