КЫВБЕРТЛАНЪЯС
Ярӧ Дӧрӧш гӧрӧ йӧрын, Кайӧ вӧрӧ гӧрӧм бӧрын. Вӧрын дзӧрӧ кӧрӧм дӧрӧм. Пӧла Малань лэччӧ вала. Вӧла Паладь локтӧ талань. Сьылысь сьылӧ гӧра йылын, Мыла сьылӧм ылӧ кылӧ. Потшӧс пӧлӧн петшӧр ытшка, Кутш да катша петшӧр пытшкын.
Гижысь: 
Гижӧд
Кывбертланъяс
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1