КУЛАЛЫСЬ
Ме со эськӧ-й дась нин кувны, Омӧльтчыссьӧм зэв… Да дінті Мунӧ кулӧм, сы понда мый Уджйӧз ме эг мынты. Тӧждӧдӧ, оз помав… Ковмас Мынтыны-й Пон Васьлы, тадзкӧ… Вась, лок регыд! Лыӧсь киӧн Пеж чужӧмад швачка!
Гижысь: 
Гижӧд
Кулалысь
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1