* * *
Кӧнкӧ дзибрӧс пыж кынмӧма берегас, Сэні пукалӧ йӧжгыльтчӧм лов. Чӧла видзӧдӧ кодзула енэжас, Еджыд бандзибас — синвасьыс сов. Ёна доймӧ, кор сьӧлӧмнад лукасян Тайӧ мувывса йиас. Оз пот, Оз, оз пот на яй сьӧлӧмыд — бурасяс. Сӧмын мыйла нӧ сьӧкыд да шог? Мыйла пукалан ӧтнадӧн, виччысян Быттьӧ кутшӧмкӧ юӧр тэ сэсь, Помтӧм енэжсьыс? Сьӧлӧмнад шыасян? Лӧня чуксасян?.. Ывлаыс сэзь. Сэтшӧм кӧдзыд. И нэмъяс пыр аддзан тэ: Пуксис дорад пым сьӧлӧма лов. Пӧся окыштіс китӧ и казьтыштіс: «Тэкӧд вӧлі и лоа. Эн пов».
Гижӧд
Кӧнкӧ дзибрӧс пыж кынмӧма берегас...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1