КОМИ ЙӦЗЛЫ
(Коми гижысьяслӧн конференция кузя)
Ыджыд мездлунлы му выв пасьтаыс Ошкӧм сьылӧны. Коми войтырӧй, тэнсьыд сьылӧмтӧ Муртса кылам ми. Кыа петӧмсӧ, югдан вежӧссӧ Эн тай казявлы. Шонді петігӧн тшыглун кӧртӧдтӧ Босьтчыв разявны. Волы ю дорӧ, джуджыд нӧрысӧ — Гажаинъясӧ. Войлань видзӧдлы — сэні саридзыс Гыӧн гызьӧма. Лунлань видзӧдлы — паськыд лунвылас Йӧзыс шызьӧма. Гажа ягъясын, мича пармаын Тӧвъяс увгӧны. Чӧс туй бокъясад, сӧдз ю пӧлӧнын Лысъяс шувгӧны. Найӧ сьылӧны, найӧ мойдӧны — Косьӧ корӧны. Тэнӧ ыстӧны, тэныд индӧны «Чепъяс» орӧдны. Косясь пемыдкӧд, бырӧд гӧльлунтӧ, Сувт нӧ вензьыны. Медым кутасны тэнад вынйӧрлы Мукӧд шензьыны.
Гижысь: 
Гижӧд: 
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1