* * *

Бурсиа коми крестьянинлы
Кайла видзӧдла аслам му вылӧ, — нимкодясьышта. Мый тон вайӧ мем аслам киподйӧй меным водзӧссӧ... Кутшӧм, майбырӧй, долыд видзӧдны ӧні синъяслы!.. Эн ӧд татшӧм вӧв тэӧй войдӧрсӧ вӧчны босьтчигас. Сьӧд вӧр шӧрысь ӧд тэнӧ перйи ме, ёна мырсьылі. Тшем сук пармаысь тэнӧ мезді ме, восьті шондіводз. Тэнӧ вӧчигӧн уна пӧсь кисьтлі кӧдзыд му вылас. Тэнӧ ректігӧн уна мыр бертлі, гырысь вужъяӧс. Топыд эжатӧ гӧрйӧн путкыльтлі бура унаысь. Кӧрта пиняӧн тэнӧ небзьӧдлі, ёна агсавлі... Ӧні, майбырӧй, мича шыльквидзан, сьӧлӧм гажӧдан! Зарни шепъяснад кышакылыштан, меным копрасян... Тэд ме бурсиа, муса муӧйлы, пыр тадз бур лоны. Тэнӧ вӧчысьлы, Вежа Удж нимлы, улӧ копыртча.
Гижысь: 
Гижӧд
Кайла видзӧдла...
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1