ГУТА-НОМЪЯ
Теш. Украинаса сьыланкыв серти
Кутшӧм сэні кылӧ зык? Мый сідз вӧйпсьӧны? Гут пӧ тай верӧс сайӧ Ном сайӧ мунӧма. Босьтӧма жӧ пӧ тай — «Добра» ичмонь, Дзоля ичмонь, Туйтӧм аньӧс. Весиг пӧ ӧд оз и куж Шыдсӧ пуныс, Вурны ни печкыны, Няньсӧ пӧжавныс. Кыдз нӧ сідз номлы Бура овны?! Гуткӧд эз вермы Овмӧдчыны. Лэбис дӧвеч-ном Видзьяс вылӧ, Пышйис гут дінысь Ылі ольӧ. Пуксис тай сійӧ Кыдз пу йылӧ, Да-й ӧшӧдіс ассьыс Юрсӧ улӧ. Кыпӧдчис кытыськӧ Ыджыд тӧв ныр — Нӧбаліс ув вылысь Коньӧр номӧс. Усьӧмыс пу йывсянь Лои чорыда, Ки-кокыс, ордлыыс Быдсӧн чегъясис. Нюжвидзӧ кулӧма, Быттьӧ багатыр, Шевгӧдӧма сывбордсӧ Шудтӧм гӧтрасьысь. Дзизгисны-лэбисны Сэті лӧдзьяс, Юалӧны: «Кутшӧм пан Татчӧ кулӧма?» «Абу ыджыд, абу пан, — Шуӧ налы геб, — Тайӧ гутлӧн вӧлі Дона мусукыс».
Вуджӧдысь: 
Гижӧд
Гута-номъя
Жанр: 
Ӧшмӧс: 
Пасйӧд: 

* Вӧйпсьыны — суклясьны, код йылысь кӧ мисьтӧма сёрнитны (авт.).
* Оль — юяс да тыясбердса васӧдінын быдмысь уна сикас пуа вӧр (авт.).

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1