ГУСЯСЬЫСЬЯС
Философия права ли?
Арся пемыд войӧ Жулльӧм ӧшиньӧд Ыргӧ тӧв и койӧ Зэрыс лымйыскӧд. Босьті штані, кепысь, Регыд гартышті, Содті чышъян зепысь, Розьсӧ тупкышті. Аслым коліс шуны Тупкиг: «Ой, ой, ой! Гусясьысь мый гуны Аддзас тайӧ вой?» Сійӧ тай нин тані Вӧлӧм сэк костіс, Кепысь, чышъян, штані Розьсьыс нетшыштіс. Да и шуӧ муніг: «Он коль бурысь горт Татшӧм войын; суніг Онмӧссьӧм пӧт морт. Йӧз оз гусясь; ӧні Гӧльлун да тай шог Сӧмын корсьысьӧны, Тэд кӧть абу мог». Эмӧн юксьыштӧммысьт Менам шусис: «Сідз… Тӧ-тӧ! Гусясьӧмысь, Енмӧй, мортӧс видз!»
Гижысь: 
Гижӧд
Гусясьысьяс
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1