ГОРТӦС КОЛИГӦН
Ӧтчыд ывлаӧ Петі гуляйтны, Да и куті ме Сэні думайтны: Мыйла быд здук ме Тетрадь марайта, Ассьым шогъясӧс Гижны старайтча? Волі гортӧ ме, Лыдди думъясӧс. Муна татысь ме — Гортӧ колясны. Менам сьыланкыв, Гашкӧ, кодлыкӧ Сюрӧ ки улас Коркӧ дыр мысти. Менсьым думъяссӧ Сэки сералас; Менсьым сьӧлӧмӧс Пыді паръялас! Некод оз ло сэк Менӧ дорйысьыс — Менӧ эз вӧв ӧд Пыдди пуктысьыс! Сэсся думъясӧс Менсьым сьӧлалас; Пачӧ би пытшкӧ Скӧра шыблалас. Сотчӧ сьыланкыв — Косьмӧ сьӧлӧмӧй; Сотчӧ думъясӧй — Кусӧ олӧмӧй. Думъяс некодлы Менсьым дорйыны, Биысь некодлы Тетрадь перйыны. Аслам сьӧлӧмӧй Эз кут тіпкыны; Менам перӧӧй Дугдіс гижӧмысь... Гижи уна ме, Лыддьысь эз волы. Ёна шогси ме — Бӧрдысь эз лолы! Менам сьыланкыв, Менӧ думыштлы! Пачад сотчигӧн Менӧ казьтыштлы!
Гижысь: 
Гижӧд
Гортӧс колигӧн
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1