ГАЖ ПЕТӦ ОВНЫ
Гаж петӧ овны, Паськыда овны, Немысь не повны. Став ӧшиньсӧ-ӧдзӧссӧ восьтны, Мичлунсӧ босьтны Кушӧдз. Ог пӧ кужӧ... Кужам! Югыдсӧ курыштам Турун юр ыджда, Гартыштам, кӧртыштам Сур пуан пӧрт ыджда. Ӧтпырйӧн Сывтырйӧн Нуам. Пельпом судта петлам, Морӧс пасьта ветлам. Шу тэ: Коді нӧ кутӧ? Коді кӧ дорӧма? Ёрӧма? Сорӧма? Тэнӧ абу корӧма? Ми асьным локтам, Вынйӧрӧс ӧктам. Коді абу корӧма, Шедас. Ставыс петас, Ставыс шедас. Ми петім нин, Вӧля шеді нин. Жулльы, тӧлӧй, Чепта керка-карта! Кырссьы, вӧлӧй! Тӧлыс буссӧ гартас. Восьластӧ эн чинты — Кутам мунны бустӧминті. Туйсӧ шонді индас. Тӧв нырӧн ми мунам Лун шӧр луна!
Гижысь: 
Гижӧд
Гаж петӧ овны
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1