ЭРД ВЫЛЫН ГУ НӦРЫС ЭМ
(Январ 9ʼ л. 1905ʼ воӧ усьысьясӧс казьтыштӧм)
Дасӧд верст вылын столича карсянь Эрд шӧрын нӧрыстор эм... Сэтысь кывлывлӧ кырнышлӧн карзӧм — Лёк кырнышыд сы вылӧ-й эм... Январ тӧлысьын, вой шӧра войын, Эрд вылас локтісны йӧз: Мед казакъяс морт виысь сарлӧн Туйпомсӧ (лёк уджлысь) дзебисны сідз... Кузь войбыд найӧ сэн кодйисны пыдӧ Ӧтласа паськыд зэв гу. Вочасӧн карсяньыс морт шойяс вайисны, Кыв ни джын некод эз шу. Кыдз сэсся гуас шойяссӧ лӧдісны, Гирилюк тойлалігтыр, Вылісянь кыдзикӧн кын муӧн тыртісны (Гу пытшкас муыс эз тӧр!)
* * *
Дасӧд верст вылын столича карсянь Эрд вылын гу нӧрыс эм... Сэтысь кывлывлӧ кырнышлӧн горзӧм — Сьӧд кырнышыд сы вылӧ-й эм... Еджыд лым улын, пемыд гу пытшкын Усьысьяс куйлӧны тыр... Ӧкмысдас ӧкмыс рӧгӧза кулльын, — Гу пытшкысь муыс оз тӧр. Куйлӧны... Кодікӧ жугалӧм юрӧн, Кодлӧнкӧ орӧма ки, Кодлӧнкӧ морӧсас свинеча-ыргӧн, — Кодлӧнкӧ бать, кодлӧнкӧ пи... Волісны сы бӧрын гу дорас сэтчӧ Бурторйӧн казьтывлысь йӧз, Мудз чужӧма уджалысь йӧз котыр, Кыдз колӧ казьтыштны мед!.. Дыр найӧ жугыля, кыв ни джын шутӧг Гу дорын шогсисны сэн, Вомкӧтшныс чорыда кодӧскӧ ёрис, Кӧсйысис мынтыны водзӧс...
* * *
Дасӧд верст вылын столича карсянь Эрд вылын гу нӧрыс эм... Сэтысь кывлывлӧ кырнышлӧн карзӧм — Сьӧд кырнышыд сы вылӧ-й эм... Май лунӧ кырнышъяс тӧдлісны сэтӧн, Кыдз волісны казьтывлысь йӧз. На дінӧ волісны казакъяс плетьӧн, Вӧтлісны гу дорсьыс сэсь. Кыдз сэсся вокъяслы пышйыны лои (Водзсасьны нинӧм эз вӧв), Кыдз мырддисны гӧрд знамя киысь Да лойисны няйтыскӧд сор... Но тӧдласны кырнышъяс мӧдысь!.. Регыд нин, матын нин кад, Кор сувтас став уджалысь йӧзыс Да лэптысяс гӧрд рӧма плаг!..
Гижысь: 
Гижӧд
Эрд вылын гу нӧрыс эм
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1