ДОРЧЧЫСЬЯС
Швачкӧны-дорӧны дорччысьяс... Вылісянь сьӧкыда кӧрт вылӧ усьӧны мӧлӧтъяс. Ыпкӧны-пӧльтӧны пушканъяс, — тырӧма ловныс. Ӧгыр моз доналӧ горниын кӧрт, Лямалӧ, пыдзрасьӧ нӧш улын гӧрд. Би зэрӧн сявкъялӧ гӧгӧрыс кинь, Зарниӧн мичаа киссьӧ. Кашкӧны-мудзӧны дорччысьяс... Дзожгысьӧ-войталӧ кӧрт вылӧ пӧсь. — Вачкыштлы!.. — горӧдлӧ ёртыслы дорччысь. — Ёнджыка, вокӧ! — шуыштлӧ мӧдыс. — Мед бур лоас гӧр! Пыді мед муркӧдас- лукыртас мусӧ! Няньӧн мед тырталас войналысь гусӧ! Мед дорччыськӧд гӧрысь ӧтвылысь олас! Мед чарлакӧд мӧлӧт ӧтлаӧ кысяс!
Гижысь: 
Гижӧд
Дорччысьяс
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1