* * *
Дона нылӧй, зарни нылӧй, Сьӧлӧмшӧрсьыс-сьӧлӧмшӧрӧй! Мыктала... оз артмы кылӧй, Кодыр гижа, киӧй дзӧрӧ. Тэ дінӧ ме орччӧн пукся, Сьӧлӧмкылӧмӧйнам юкся. Сьӧлӧмкылӧм чеччӧ ортсӧ — Корсьӧ ассьыс дона ёртсӧ. Эска, сюрас коркӧ сійӧ, Ӧзтас сьӧлӧмкылӧм биӧн. Мед кӧть югыд бинас сотчам... Сотчам... но ӧд сотчам орччӧн!
Гижысь: 
Гижӧд
Дона нылӧй, зарни нылӧй...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1