ЧУЙДЪЯС


Ӧстякъяс зэв важӧн нянь абу сёйлӧмаӧсь, чуйдъяс вӧлӧмаӧсь да. Хоп Юх Пайын важӧн ямаяс вӧлӧмаӧсь да на йылысь шулӧмаӧсь: эсійӧ чуйд керкаяс, чуйд ямаяс. Народ сэтшӧм, найӧ нинӧм оз пуны, мый кыясны, сійӧс ульӧн и сёясны.

Важӧн тай казьтылісны. Коркӧ тотараяс воӧмаӧсь Вылпоск дорӧ войнаӧн да ӧтикӧс казяласны да вӧтӧдчӧны. А сійӧ вутшъюр вундас да юр вылас пуктас да турун си пыр лолалӧ. Сідзи толькӧ спаситчас, мӧдарни кӧ ӧд эськӧ кутісны да ыджыд рӧзӧренньӧ керисны. Важӧн ӧд, шуӧны, ӧстякъясӧс тотараяс куталӧмаӧсь, а тотараяссӧ бара рочьяс войлӧдлӧмаӧсь.

Федул Вась поконик бара вӧлі казьтылӧ, кор мужикъяс чукӧртчасны. Выйим пӧ Пон Горыш протоха. Ме юасьлі: мыйла эськӧ сідзи протохаыс шусьӧ да. А сійӧ бара жӧ важӧн, кор чуйдъясыс олӧмаӧсь, сэк найӧс куталӧны жӧ да найӧ толькӧ ва улас кулӧмнысӧ дзебӧмӧн черинысӧ кыйӧмаӧсь.

Сэсся коркӧ ӧтик чуйд мунӧ черисӧ видлыны, протохатіыс локтӧны пыжӧн и ыджыд шумӧн. Чуйдыслӧн понйыс вошйылас увтны, а сійӧ мимӧ пуртнас сьыліас понйыслы бытшкас, медым оз явит. Сійӧн и Пон Горыш протоханас шусьӧ.


Гижӧд
Чуйдъяс
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1