ЧУДЬЯС ЙЫЛЫСЬ


Меным тайӧ ыджыд айӧ жӧ висьтавліс. Чудьясыс, тыдалӧ, олӧмаӧсь Ыджыдвиддзын. Менам дзолядырйи на ыджыдвидзсаяссӧ нимтылісны: «Ті пӧ ӧд чудь рӧд!» Гашкӧ, действительнӧ. Сэні ты коркӧ вӧлі, Чуб ты, зэв чериа. Сэсся косьтісны тысӧ, мыйта чери вӧлі да косьтісны. Гашкӧ, сійӧ Чудь ты вӧлі, а Чуб тыӧн кутісны шуны. Чуб ю кузя видзьяс вӧліны да ытшкыны сэтчӧ мунӧны и шуӧны, Чубйӧ пӧ кайлім.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1