ЧУДЬ КЛАД


Менам вӧлі пӧль. Ловъя кӧ сійӧ вӧлі, сылы вӧлі эськӧ 140 арӧс. Волӧма сійӧ Черныбӧ молодечӧн, 18 арӧсӧн. Тайӧ пӧльыд ёна висьтавліс чудьяс йывсьыд.

Тані пӧ вӧлӧмаӧсь мӧд пӧлӧс вераа народ — чудьясӧн шуӧмаӧсь. Кар нӧрысыд налӧн вӧлӧма медглавнӧй владенньӧыс. Муясыд вӧлӧмаӧсь зэв бурӧсь, няньыд некор абу кынмылӧма.

Вӧлӧмаӧсь найӧ здоровӧсь, сьӧдкодьӧсь. Аслысног гажӧдчӧмаӧсь. Вӧлӧма налӧн ыргӧн гудок. Ӧти чивгас, мӧд чивгас, йӧктыны оз кужны: пуксьыласны да чеччыласны.

Выль вераыдлы абу сетчӧмаӧсь да асьнысӧ кодъясыскӧ гуавлӧмаӧсь став кӧлуйнас и овмӧснас. Гуясыс налӧн ӧні на гумла дорын. На бӧрын сэтысь уна сюрлывлі мича розя вый чашкаяс, посни блюдъяс.

Кор найӧ пышъясны, босьтасны ыджыд ящик, весь зӧлӧта тыра. Оз вермыны нуны, и тайӧ ящиксӧ гуаласны Черныбсянь ӧкмыс-дас километра сайӧ. Пӧль миян вежон корсьысьӧма, да абу сюрӧма. Тайӧ ящиксӧ корсьӧмаӧсь и Сёльыбысь да Мутьдінысь мужикъяс, да абу жӧ моздылӧма.

Налысь сёрнисӧ комиыд гӧгӧрвоӧма.


Гижӧд
Чудь клад
Жанр: 
Гижан кад: 
Гижанін: 
Мойдысь: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1