ЦАРСКӦЙ СЁЯН
Гражданскӧй тшук эштіс война, Пармаса дядьяслӧн челядь, Чудь кодьӧсь, Велӧдчыны Локтім ми карӧ. Юръясным вылын, Ветлӧдлам — Эстшӧм Макарӧн. Коді сэн — Чегӧм кӧзыра Салдатскӧй картуза, Коді — Джуджыд салдатскӧй папахаа. Мунам ми Улича кузя, Тасма — Салдатскӧй Ыргӧн Бляхаа. Орёлъяс — Салдатъяслӧн пиян! И вот Радлуныс миян! Пиньясӧн Весь мед эг таркӧдчӧй, Сетісны Продовольственнӧй Карточка. Лыддьӧдлам Сэтысь Талонъяс: Нянь, сакар, чай, шыдӧс... — Ого! — ми радлам. — Зонъяс, Вужъясям Карад ми Пыдӧ! А сэтӧні кодкӧ: — Эге, хе-хе! Ті сёйлінныд коркӧ Томат-пюре? — Томат-пюре?... — Эн? Эг сёйлыв и ме. А тані со гижӧма, Ньӧб и сёй, Ёнмы да паськав. — Лоам — Кыдз абача, Сьыліным — гӧрд, Пельпомъяс — Печатнӧй пасьта! — Эге, хе-хе, Эге, хе-хе, Сёйны ми кутам Томат-пюре — Ог прӧстӧй, А царскӧй сёян! Мый лапйӧдлан синъястӧ? Али тэн шондіыс Югӧр оз кояв?... Но мунам Продмагӧ, Дзор армянин Сэн миянлы Важнӧя шуӧ: — Эз вайлыны, Абу на, том гражданин. Да. Вӧліс кӧ, Бокӧ эг нуӧй. И тӧвбыд ми виччысим Царскӧй продукт, Эг аддзывлӧй кодӧс, Эг сёйлӧй. Но тыртӧг ми волывлім Гортӧ быд здук, — Продукт Ассьыс югӧр Эз койлыв. — Друг ло сійӧ, петкӧдчы, — Шуӧ студент, — Ме деньгаӧн эськӧ Эг донъясь, А кон вылӧ пукті пыр Киссьӧм штиблет. Шуа дзик збыльысь ме, зонъяс. А мӧд Чеччас асылын, Висьталӧ вӧт: — Тӧданныд, пармаса пиян? Талун ме Царскӧй бур сёянӧн пӧт, Дзонь таз тыр ме панялі сійӧс. — Збыльысь? А рӧмыс? Тэ висьтав, эн дзеб... — А кӧрыс? Да кӧрсӧ тэ висьтав, Ӧд чеччӧмӧн тшӧтш Сійӧ юрсьыд эз лэб. Тэ, восьтін кӧ, Книгатӧ листав! — Кӧр? А ті сёйлінныд... Но... саламат? Сы ногӧ Нӧшта на юмов. И выя. Тэ паньыштан — Сьӧлӧмыд рад. Кыдз пань тырыд сійӧс Ог гумовт! — И кор бара ваясны! — Шогсям сэн ми. — Кӧть ӧтчыдысь видлыны эськӧ! Но кытысь? — И видчам, Мый абу ас ки, Томатӧс Мед веситіс вески. И вот ми Томат-пюретӧг Дзуртімӧй Вояс, Рӧмсӧ эг тӧдлӧй Ни кӧр. А збыль вылас, вӧлӧмкӧ, Быд лун сёям, Столовӧйысь Ректам кор пӧрт.
Гижӧд
Царскӧй сёян
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1