БУР АСЫВ
Ӧмидз васӧ кисьтіс асыв Пельпом вылад. Вӧрзьыштісны синлапъясыд Муртса, кылӧ. Косьмӧм горшӧй гӧрӧдасьӧ, Сувтны пола. Ог лысьт вӧрзьӧдчыны: тадзсӧ Ӧтчыд овлӧ. Чужӧм вывті вуджӧр мунӧ: Мыйкӧ лёкӧс Вӧтнад аддзин. Мисьтӧм унтӧ Пӧльті бокӧ. Шонді югӧр боквыв чиліс, Вӧрзис нырборд. Унзіль пӧтка моза синлыс Муртса сырмӧ. Нюмсермуніс ӧмидз вом дор, Эштіс сьылан. Ӧмидз ваыс киссис бокӧ, Юрлӧс вылад.
Гижысь: 
Гижӧд
Бур асыв
Жанр: 
Гижан кад: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1