АСЪЯ КЫВБУР
Садьма водз, Быттьӧ тшӧктӧны чеччыны менӧ. Гожся асылыс шондіа, Пальӧдӧ ун. Лэбач котырыс, Быттьӧкӧ воӧма венӧ. Чужӧ сьӧлӧмын сьыланкыв, Кыдзи выль лун.

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej