АСЪЯ КЫА БӦРСЯ...
Асъя кыа бӧрся Югыд шонді петӧ. Майбырӧй дай тулысӧй, Мыйта радлун сетан! Шонді петан кадӧ Сьӧлӧмыдлы долыд. Кыпалан да качан, Быттьӧ райӧ волан. Окота сэк сьывны, Быттьӧ шогыс абу. Ставыс миян олӧмын Тыр-бура да лада. Бур йӧзыслы окота Ыджыд аттьӧ шуны. Босьтны ассьыд мусатӧ, Кияс вылад нуны. Кагаяслы, челядьлы Радлыны да ворсны. Мича югыд томлунлы Ассьыс пӧвсӧ корсьны. Верстьӧлы да пӧрысьлы Дзоньвидзалун сиа. Медым быдӧн вӧліны Зіль да шуда киа. Медым быдӧн пуктісны Ӧта-мӧдсӧ пыдди. Уна-уна бурсӧ на Сьӧлӧмсянь ме лыдди. Югыд тувсов лунъясас Шуд мед ставлы сюрӧ. Мойдын моз жӧ олӧмыс Помасяс мед бурӧн.
Гижысь: 
Гижӧд
Асъя кыа бӧрся...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1