АРЪЯВЫВ
Гудрасьӧ тай, кымрасьӧ Мича енэжыс. Дзебсясьӧ нин, сайласьӧ Югыд шондіыс. Лӧньӧма тай, кушмӧма Гажа расъясыс, Бӧрддзӧма тай, бӧрддзӧма Гӧгӧр ывлаыс... Кольӧма тай, тыдалӧ, Шоныд гожӧмыд! Воӧма тай, воӧма Арся лунъясыс: Лун-лун зэрласьӧ, Войяс пемыдӧсь.
Гижысь: 
Гижӧд
Аръявыв
Жанр: 
Гижан кад: 

Аудио:

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1