ЭЗЫСЬ СИНВАА АР
Кӧдзыд лысваыс йиӧн дзирдыштӧ, Лысва войт. Чусмысь кыаас чужӧ-вирдыштӧ Арся мойд. Оз нин ворсӧдчы гожӧм рӧмъяснас, Гожӧм-сар. Кӧдзыд синванас, эзысь сьӧмъяснас Бӧрдӧ ар.
Гижӧд
Эзысь синваа ар
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1