ШЫР ДА КАТША


Олісны-вылісны Шыр да Катша. Ӧтчыд шыр шуӧ катшалы:

— Ме муна турунла, а тэ шыд пу.

Муніс Шыр турунла, Катша шыд пуны кутіс. Пуис да пач юр водзас пуксис. Эсся вугыртӧма да усьӧма шыд пиад.

Локтіс Шыр турунлаысь. Сійӧ чуксасис да чуксасис, йигӧдчис да йигӧдчис. Катша оз восьт.

— Мый тайӧ лоӧма? Кытчӧ баба мунӧма?

Эсся кытшлаліс да кытшлаліс керка гӧгӧр, рузь аддзис да и пырис керкаӧ. Некӧн Катша абу. Ӧбедайтны пуксяс, Катшаӧс вильӧдас. Катша кӧянас лэччас Шыр гуляйтны ва дорӧ да кутас сьывны:


— Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжын,

Мой лопта пелысӧн,

Вурд бӧж зібйӧн,

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Видзӧдӧ — Ош локтӧ.

Ош шуӧ:

— Шырильӧй да чойильӧй, зэв тай лӧсьыда сьылан да лэдз менӧ кывзыштны пыжад.

— Ог лэдз, менам пыжӧй ичӧт, кыкнанным вӧям.

Ош бара вӧзйысьны кутас:

— Ме зэв лӧсьыда пукся, сюркняся да сідз.

— Но лок, пуксьы.

Ош пуксяс. Бара Шыр кутас сьывны:


— Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжын,

Мой лопта пелысӧн,

Вурд бӧж зібйӧн,

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Видзӧдӧ — Кӧин локтӧ.

— Шырильӧй, чойильӧй, зэв тай лӧсьыда сьылан, лэдз менӧ кывзыштны пыжад.

— Ог лэдз, менам пыжӧй ичӧт, ми кыкӧнӧсь нин, миянӧс вӧйтан.

— Ог, ог, ме зэв лӧсьыда пукся, сюркняся да сідз.

— Но лок, пуксьы.

Кӧин пуксяс.

Бара Шыр кутас сьывны.


— Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжӧн,

Мой лопта пелысӧн,

Вурд бӧж зібйӧн,

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Видзӧдӧ — Руч локтӧ.

— Шырильӧй, чойильӧй, зэв тай лӧсьыда сьылан, лэдз менӧ кывзыштны пыжад.

— Ог лэдз, ог лэдз. Тэнад зэв ыджыд бӧжыд, да вӧйтан миянӧс ставнымӧс.

— Ог, ог, ме ӧд зэв лӧсьыда пукся.

— Но лок, пуксьы.

Руч пуксяс. Эсся Шыр ставнысӧ начкалас да сьывны кутас:


— Шыр кывтӧ-катӧ

Катша кӧя пыжӧн,

Вурд бӧж зібйӧн,

Мой лопта пелысӧн,

Ош ку волльӧн,

Кӧин ку юрлӧсӧн,

Руч ку эшкынӧн,

Кыркӧтш дорсӧ сыныштӧ,

Лыа дорсӧ зібйыштӧ.


Видзӧдлас — Мужик локтӧ. Мужик ставсӧ Шырлысь мырддяс. Шыр повзяс да пышъяс.

Эсся и ӧні олӧ-вылӧ, а Мужик озырмис. Колӧкӧ, сійӧ сё чӧлкӧвӧйысь вузалас, а гашкӧ, и донӧнджык.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1