ТУВСОВ ШОНДІ
Тувсов шонді, ыджыд тэнад выныд, Кӧть и тӧлыс вӧлі вывті кузь. Парма кӧдзыд чепъяс улысь мынӧ, Оз нин тӧвся моза чӧла узь. Ставыс бара тані выльысь ловзьӧ, Тувсов шонді койӧ мелі нюм. Бара ставлы кыпыда бӧр овсьӧ, Видза олан, югыд тувсов лун!
Гижысь: 
Гижӧд
Тувсов шонді
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1