СЮРУК


Важӧн оліс-выліс Сюрук. Сылӧн вӧлі вит челядь. Сюрук муніс йирсьыны войвылӧ. Ёма локтіс челядь дінас и шуӧ:

— Челядь пиян, восьтӧ, восьтӧ! Черинянь гӧснеч вайи, пож тыр анькытш вайи.

— Огӧ, огӧ! Мамӧ эз тшӧкты некодлы восьтыны.

— Мамыд кытчӧ муніс?

— Рытыввылӧ йирсьыны.

Ёма мунас рытыввылӧ Сюрукӧс корсьны. Корсяс да корсяс быд пу улысь и быд мыр сайысь. Некытысь Сюрукӧс оз аддзы. Ёма бара локтас Сюрук челядь дінӧ.

— Челядь пиян, восьтӧ, восьтӧ! Черинянь вайи, пож тыр анькытш вайи.

— Огӧ, огӧ! Мамӧ эз тшӧкты лэдзны.

— Мамтӧ ӧд ме сёйи нин!

Ӧтик ӧдзӧс — зырк, мӧд ӧдзӧс — зырк, коймӧд ӧдзӧс воссяс. Ёма пырас, челядь, кытчӧ сюрӧ, дзебсясны. Ёма корсяс да ставнысӧ сёяс. Сюрук локтас. Бӧрдас, бӧрдас, мунас мужик ордӧ и ӧні олӧ-вылӧ, мужиклысь челядьсӧ видзӧ.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1