СУСЕДЪЯС


Сьӧд вӧр шӧрын, ичӧтик ю бокӧ, овмӧдчисны тэрыб пыста да кузь бӧжа руч. Пыста узьліс джуджыд пу вылын. Руч керкасӧ стрӧитіс пӧрӧм вужля бокӧ, му пытшкас.

Муртса на югдыштіс, пыста мыськис еджыд чужӧмбансӧ, лэчтіс нырсӧ из вылын, сэсся жбыркнитіс-лэбзис вужля вылӧ.

— Ручильӧ-чойильӧ, мунам уджавны, йӧзлы бур вӧчны.

Руч мыччис юрсӧ пемыд керкасьыс, мудера видзӧдліс ичӧтик лэбач вылӧ.

— Ме войнас уджалі, луннас узьны кута.

— Мый нӧ вӧчин? — юасьӧ пыста.

— Сиктӧ лэччылі, кык чипан джагӧді, — ошйысис руч, а аслас синъясыс сідзи и кодзлалӧны. — Пырав гӧститны, дона гӧсьт, свежӧй яйӧн верда.

Мелі кӧть кывйыс ручлӧн, да и бӧжыс мича, но пыста полӧ сы дорӧ матыстчыны.

Лунтыр уджаліс пыста. То лэбзьылас гажа садйӧ: куталас гагъясӧс. То пуксьылас капуста град вылӧ: абу-ӧ гырысь кӧчанъяс вылын лёльӧяс?

Мӧд луннас, эз на удит мыччысьны шонді, пыста бара чуксаліс ассьыс кузь бӧжа суседкасӧ:

— Ручильӧй-чойильӧй, чеччы! Мунам уджавны, йӧзлы бур вӧчны.

— Важ уджсьыс на ме мудз, — вом дорсӧ чӧскыда нюлыштіс руч.

— Мый нӧ вӧчин?

— Колхознӧй му вылӧ котӧртлі баля яйӧн чӧсмасьны. Дарья тьӧтлысь пӧрысь петуксӧ пышйӧді.

Пыста сьӧлыштіс скӧра, сэсся лэбзис сиктӧ, йӧзлы бур вӧчны.

Коймӧд луннас пыста чеччис ещӧ на водзджык. Гӧлӧс быртӧдзыс чуксаліс-горзіс ручӧс, но пемыд керкасянь некод эз шыась.

Муртса на пыста удитіс лэбзьыны паськыд муяс дорӧ, аддзис ручӧс. Сійӧ чеччаліс куим кок вылын да ӧдва кыскис няйтӧсь бӧжсӧ.

— Мый нӧ тэкӧд, ручильӧ-чойильӧ? — повзис пыста.

— Эн нин юась, — сьӧкыда ымзіс руч. — Ӧдва удиті пышйыны. Пищальысь лыйисны, тэрыб кокӧс чегисны. Дарья тьӧтлысь сарайсьыс вый тасьті кӧсйи гусявны, а со мый лои...

— Йӧзлы кӧ лёк вӧчан, аслыд сійӧ жӧ лоӧ, — шпоркнитіс бордъяснас виж морӧса пыста да тэрыба лэбзис сиктлань.


Гижӧд
Суседъяс
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1