СКӦТЫС ВОШИ


Дудаӧс нылыс гӧститны корӧ. «Батьӧ, мамӧ, — шуӧ, — волӧ гӧститны!» — «Волыны эськӧ позьӧ да кытчӧ нӧ скӧтнымӧс колям!» — вочавидзӧ батьыс. — «А скӧтныд вой-мӧдсӧ олас сідзи!» Сэсся бать-мам локтасны, вой кык узясны нылыс дорын. Налӧн скӧт ставыс сэк кості петас картасьыс, лэччасны ва юны.


Дудалӧн каньыс лэччӧ ва дорӧ юны нявзігтырйи,

Дудалӧн понйыс лэччӧ ва дорӧ юны увтігтырйи,

Дудалӧн межыс лэччӧ ва дорӧ юны барзігтырйи,

Дудалӧн порсьыс лэччӧ ва дорӧ юны руксігтырйи,

Дудалӧн мӧскыс лэччӧ ва дорӧ юны баксігтырйи,

Дудалӧн вӧлыс лэччӧ ва дорӧ юны гӧрдлігтырйи.


Дуда гортас локтас. Скӧт абу, карта ӧдзӧс гурйыв восьса. Дуда мӧдӧдчас скӧтсӧ корсьны.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Вӧлӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ вӧлыд?

Тшая кока.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Мӧскӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ мӧскыд?

Быркмӧс синма.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Порсьӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ порсьыд?

Эзысь щӧтя.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Межӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ межыд?

Зарни сюра.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Понйӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ понйыд?

Катшыса сьыліа.


Дуда, дуда, кытчӧ мӧдін?

Каньӧс корсьны.

Кутшӧм нӧ каньыд?

Вомӧна визя.


Дудалы сэсся индасны, кытчӧ скӧтыс вошӧма.

Дуда ачыс лэччӧ ва дорӧ скӧтсӧ вайӧдны.

Дудалӧн скӧтыс локтӧ гортӧ горзігтырйи.

Тшыгъялӧмаӧсь, сёйны корӧны!


Гижӧд
Скӧтыс воши
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1