РУЧ ДА ЧОКЫР


Руч да чокыр олӧны. Олісны, олісны, да налӧн няньныс и вӧлӧганыс быри. Сэсся кутісны пудъясьны, код вылӧ пуд усьӧ начкыны. Пудъясисны — чокырӧс начкыны. Чокыр ыстӧ ручӧс: мун жӧ ветлы чадӧ ордӧ пуртла. Муніс чадӧ ордӧ пуртла и шуӧ.


Чадӧӧй, чадӧӧй,

Вай меным пурттӧ

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


— Сета эськӧ пуртӧс да менам пуртыд зэв ныж, мун ветлы ен ордӧ зудла.

Мунас.


Енмӧй, енмӧй,

Вай меным зудтӧ

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


Ен и шуӧ: ме эськӧ зудтӧ зэв сета да менам зудыс сьӧкыд. Мун ветлы тӧлысь ордӧ ӧшла.

Руч бара тӧлысь ордӧ трин-трон котӧртас.


Тӧлысьӧй, тӧлысьӧй,

Вай меным ӧштӧ

Ен зуд кыскыны,

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


Тӧлысь шуӧ: сета эськӧ, да менам ӧд ошкӧ вердтӧм да муннысӧ дышӧдчӧ. Мун ветлы шонді ордӧ пила.

Руч бара пышъяс.


Шондіӧй, шондіӧй,

Вай меным питӧ

Тӧлысь ӧш вӧтлыны,

Ен зуд кыскыны,

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


А шонді и шуӧ: менам ӧд пиӧй тшыг. Мун ветлы кӧза ордӧ йӧвла.

Зэв ӧдйӧ руч котӧртас кӧза ордӧ.


Кӧзаӧй, кӧзаӧй,

Вай меным йӧвтӧ

Шонді пиӧс вердны,

Тӧлысь ӧш вӧтлыны,

Ен зуд кыскыны,

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


— Сета эськӧ, да менам ӧд дозйыс абу, некытчӧ лысьтынысӧ. Мун тэ ветлы пипу дозла.

Руч бара мӧдӧдчас пипу ордӧ.


Пипуӧй, пипуӧй,

Вай меным дозтӧ,

Кӧза йӧв лысьтыны,

Шонді пиӧс вердны,

Тӧлысь ӧш вӧтлыны,

Ен зуд кыскыны,

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


— Сета эськӧ, — шуӧ пипу, — да менам ӧд нинӧмӧн перйынысӧ. Мун ветлы ош ордӧ пиньла.


Ош дінӧ мунӧ.

Ошкӧй, ошкӧй,

Вай меным пиньтӧ

Пипу доз перйыны,

Кӧза йӧв лысьтыны,

Шонді пиӧс вердны,

Тӧлысь ӧш вӧтлыны,

Ен зуд кыскыны,

Чадӧ пурт кеслыны,

Чокырӧс начкыны,

Менӧ ручӧс вердны.


Ош сетас пиньсӧ. Сэсся ош пиньнас пипу доз перъяс, кӧза йӧв лысьтас, шонді пиӧс вердас, тӧлысь ӧш петкӧдас картасьыс, чадӧ пурт кеслас, чокырӧс начкыны мунӧ. Керыштас чадӧ пуртнас да оз сюр. Пуртыс джек помас сибдас, а чокыр повзяс дай пышъяс. Руч и тшыг кольӧ.


lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1