ПЫР КЫЛА ТЭНӦ МЕ АС БЕРДЫСЬ
Мед миян костын паськыд эрдъяс Да вӧръяс сувтӧмаӧсь тшем — Пыр кыла тэнӧ ме ас бердысь, — Ӧд сьӧлӧмсянь тэ муса мем. Став медбур думъясӧс ме ассьым Тэ мича нимкӧд йита пыр, И олӧмыс веж садйӧн воссьӧ, Надея сьӧлӧмысь оз быр. Кор тэнӧ казьтыла, ме вена И ассьым мудз и кортӧм шог, И выль ног югдӧ луныс меным, И гажтӧм ме дінӧ оз лок. И мед кӧть талун миян костын Зэв паськыд эрдъяс, помтӧм вӧр, Но менсьым найӧ гаж оз босьтны, — Ми орччӧн тэкӧд лоам бӧр! 1955 во.
Гижӧд
Пыр кыла тэнӧ ме ас бердысь
Жанр: 
Ӧшмӧс: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1