ПУКСЬЫВ ПАНЫДӦН
Мича аканьӧй, шуда ныланӧй, Вай жӧ пуксьыштлы меным паныдӧн, Вай жӧ пуксьы да, вай жӧ сьылышт тэ, Вай жӧ сьылышт тэ мыла гӧлӧснад. Сьыв да висьтав мем, кыдзи олан тэ, Кыдзи олан тэ, кыдзи вылан тэ, Кодкӧд лӧсялан, мый тэ радейтан… Коркӧ том дырйи ӧти муса морт Тадз жӧ сьывлывліс, менӧ гажӧдліс… Ӧні абу нин сійӧ татӧні, И ме ачым тшӧтш сэтчань видзӧда… Аттьӧ, донаӧй, аттьӧ сьылӧмсьыд, Аттьӧ сьылӧмсьыд мыла гӧлӧснад… А ме кывзышті, а ме радлышті, А ме радлышті тэнад томлунлы, Тэнад томлунлы, тэнад мичлунлы, Югыд шонді кодь зарни аканьӧй.
Гижӧд
Пуксьыв паныдӧн
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1