ПИРОЖНӦЙ


Андрейлӧн мамыс ветліс магазинӧ. Муртса на сійӧ удитіс пырны гортас, детина уськӧдчис паныд.

— Мам, мый вайин?

— Пирожнӧй, — вочавидзис мамыс. Сэсся куим пельӧ вундіс пирожнӧйсӧ да торйӧдіс ӧта-мӧд дінсьыс.

— Тайӧ тэныд, — медыджыд торсӧ сетіс Андрейлы, а мӧд кыксӧ пуктіс шкапӧ. — Тайӧ — Валялы, а тайӧ — бабыдлы.

— А тэныд?

— Меным мӧдысь ньӧбам, — серӧктыштіс мамыс. Детинка вывті лои рад. Сійӧ котӧртіс орчча комнатаӧ, кӧсйис ошйысьны бабыслы, но сійӧ буретш унмовсьӧма. Андрей курччыштіс пирожнӧйсӧ ӧтар дорсянь, сэсся мӧдар дорсянь. Тадзи сійӧ видлаліс, видлаліс — и пирожнӧйыд лым моз сылі.

Кор мамыс муніс уджавны, Андрей некымынысь восьтыліс шкапсӧ.

— Тайӧ Валялы, а тайӧ бабӧлы, — тарелкаӧ чунь помнас тувкӧдіг шуаліс сійӧ. — Мыйла мамӧ унджык абу ньӧбӧма?

Баб садьмытӧдзыс Андрей унаысь на видзӧдліс чӧскыд пирожнӧй вылӧ.

— Ӧтиыс Валялы, мӧдыс бабушкалы, — вомгорулас сёрнитіс сійӧ. — Ассьым абу колӧма сёйны, а то ӧні нинӧмӧн ошйысьны Мишкалы.

Рытъявылыс гортӧ чукӧртчисны ставӧн. Мамыс воис удж вылысь, Валя — школаысь, а Андрей — гуляйтанінысь.

Мыйӧн пузис самӧвар, мамыс шуис Валялы:

— А ме тіянлы асывнас гӧснеч вайлі.

— Мый, мый сэтшӧмыс? — радліс Валя.

— Восьты шкаптӧ да аддзан. И бабушкаыдлы тшӧтш сет.

Валя восьтіс шкапсӧ да долыда горӧдіс:

— Пирожнӧй! Пирожнӧй!

— Сэні жӧ кык вӧлі. Морт ӧтиӧн бабушкаыдкӧд тіянлы кольлі.

— А тані ӧти. Со кӧть видзӧдлы.

Андрей дзебсис джуджыд самӧвар сайӧ. Пукалӧ, чушкӧдчӧ нырнас, быттьӧ ва вомӧн варччӧ.

— Ме тай эг босьтлы-а... Гашкӧ, Акбар жӧритіс, — кань вылӧ ыстысис детинка. — Аски ме сійӧс лунтыр жугъян улын видза, вот сылы и пакӧститчӧм.

— Кыдз нӧ кань сёйис, кор сійӧ коймӧд лун нин абу гортын? — шыасис бабыс.

— Сідзкӧ, Соболь пыраліс, — ещӧ на улӧдз копыртіс юрсӧ Андрей. — Ок, кыдзи любитӧ сійӧ пирожнӧйтӧ.

— Понлы тӧрас, — дзормыштӧм юрсӧ копыртліс бабыс.

— Гашкӧ, другъясыдлы сетін? — сьӧд синъяссӧ чӧвтліс вокыс вылӧ Валя.

Андрей пырысь-пыр жӧ варовмис да лои збойджык.

— Бабушка узигкості Мишка воліс. Тӧдӧмысь, сійӧ шкапад пыраліс. И чунь помсӧ вӧлі нюлӧ.

Мамыс букыштчыліс Андрей вылӧ.

— Ланьт.

Чай юӧм бӧрын мамыс петіс идрасьны. Бабыс пызан йӧрсьыс судзӧдіс югъялан дорыша ӧчки да пуктіс ныр йылас.

— Ӧчкиӧй, ӧчкиӧй, видзӧдлы гӧгӧр, он-ӧ тэ аддзы миянлысь вошӧм пирожнӧйсӧ.

Андрей кӧсйис дзебсьыны дзирдалан ӧчкиысь, йӧршитчыны пельӧсӧ, но эз удит.

— А со тай, Ӧндрей кынӧмын пирожнӧйыд тыдалӧ, — нюмъёвтіс бабыс.

Детинка пель йылӧдзыс гӧрдӧдіс. Валя гусьӧникӧн сераліс да мудера видзӧдіс вокыс вылӧ.

— Ме... Ме сёйи сійӧс. Эг кӧсйы, да сёйсис...


Гижӧд
Пирожнӧй
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1