* * *
Муса ныланӧй, мича аканьӧй! Эз вош вӧрын зон, сійӧ вошӧдчис, Вӧрӧ ылӧдчис быд бур вайны сэсь, Тэныд ошйысьны, тэныд козьнавны. Лыяс байдӧгӧс, тэ кодь еджыдӧс, Сійӧс мыччас тэд сӧстӧм тасьтіад; Кыяс колибӧс, тэ кодь гораӧс, Сійӧ сьылас мед югыд жыръясад. Ошкӧс аддзас кӧ, пасьсӧ кульыштас, Йӧла сюраньыд коляс дзоньвидза; Сідзжӧ кӧинтӧ, эн пов, нюжӧдас, Гӧныс ыжыдлӧн оз и вӧрзьыштлы! Руч ку ваяс тэд шоныд пась вылад; Вурас юсь пукысь небыд вольпасьтӧ; Ош ку эшкынӧн кутан шебрасьны, Сьӧдбӧж куӧн тэ пондан тупкысьны. Ветлӧдлігас тай джуджыд ягъясын, Кыз кер казялас керка кер вылад, Гортас локтӧм мысьт, мырпом сикъяс кӧн, Тэныд висьталас, пеляд вашкӧптас. Нӧбыс топыд зэв, вывті сьӧктӧдӧм: Сійӧ мынтас тай айыд пыдди вот; Вотсӧ мынтас и вурас лӧз дукӧс, Ньӧбас шань пишщаль, сетас Катшыссӧ; Пӧрысь мамыдлы вурас китайка, Дубник тшӧктас тай сылы пӧрччыны; Чӧскыд пызансьыс юкас нянь-совсӧ, Найӧс радлӧдас, быд ног гажӧдас, Эмбуралас — и водзӧ оз вунӧд! Ачыд тӧдмалан сэк бур сьӧлӧмсӧ! Сӧмын колис со, муса ныланӧй, Тайӧс босьтны тэд, мича аканьӧй! Таысь ӧти мед зонлы мынтыны, Сетны сьӧлӧмтӧ еджыд морӧссьыд! (1862)
Гижысь: 
Гижӧд
Муса ныланӧй, мича аканьӧй…
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1