МЕ МУНІ ГОРТӦ
Ме муні гортӧ — менӧ вой тӧв кынтіс, Ме муні гортӧ — сывъяліс сьӧд вӧр. Войпӧльыслы ме кывбуръясӧн мынті — Ме гортын, и ог бергӧдчы нин бӧр. Дзор нитшъяс вывті лым питі моз муні, И йиа ваӧн кояліс мем зэр. Но туйсӧ чужанінӧ ме эг вунӧд, Кӧть нӧшавлывліс чорыд киа шер. Ме помтӧм-дортӧм нюръяс пиас вӧйлі, Ме локті гортӧ — ставнам люстик ва. А кодкӧ шуис: «Колӧма тай йӧйлы Сідз петны — пода туйыд абу ма». Ме локті гортӧ, кӧдзыдысла тіриг, А киӧй куш, и сьӧрсьым нем эг вай. Но пӧсь синваӧн бӧрді сиктӧ пыриг, И шуда, чужанінӧй, ассьым пай. Ме локті, чужанінӧй, ме эг вунӧд. Ме келі няйт и вуджи зыбуч нюр. Ме корси тэнӧ сэсь, кӧн муыс уна, А донаджыкыс тэысь эз и сюр.
Гижӧд
Ме муні гортӧ
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1