МЕ ГУЛЯЙТІ ЛУН ДА ВОЙ
Ме гуляйті лун да вой, Гортӧ локті — яръюгыд, Гортӧ локті — яръюгыд, Мамлӧн пачыс ваймӧма. Мамлӧн пачыс ваймӧма, Пӧсь пирӧгыс петӧма. Пӧсь пирӧгыс петӧма, Самӧварыс пузьӧма, Самӧварыс пузьӧма, Батьӧ локтӧ удж вылысь. Батьӧ локтӧ удж вылысь, Чойӧй локтӧ войпукысь. Чойӧй локтӧ войпукысь, Вокӧй локтӧ ворсанысь.
Гижӧд
Ме гуляйті лун да вой

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1