МЕНАМ БИПУР


Лоис сідз, мый меным лунтыр ковмис овны вадорын. Луныс вӧлі кымӧра. Небыдик лун тӧв вежсис рытыв-лунӧн. Ньӧжйӧник заводитіс буситны зэр. Лои биасьны. Чукӧрті кер помъяс, чаг-ёг да ӧзті бипур. Сы дорын лои гажаджык.

Ме сулалі бипур дорын да видзӧді, кыдз би кывъяс трачкакылӧмӧн нюлісны посньыдик чаг-ёгсӧ.

Зэр пыр ӧддзис и ӧддзис, быттьӧ нарошнӧ кӧсйис кусӧдны менсьым биӧс. Но ме ньӧжйӧник пукталі бипур вылӧ пыр выль и выль песторъяс да эг кӧсйы сійӧс сетны кусӧдны зэрлы. А зэр вӧснаыс гӧгӧр лоис нин руа. Быттьӧ гудыр стеклӧ пыр, тыдаліс мӧдлапӧвса вӧр. Зэр войтъяс гылалісны менам шапка вылысь лыа вылӧ, сяркӧдчисны плаш вылын.

Но би эз и мӧвпышт сетчыны зэрлы. Тайӧ кадас меным кажитчис, мый зэрӧ став му вылын, некӧн эз коль косін, сӧмын ӧтнас менам бипур водзсасьӧ зэра кымӧръяслы. И вӧлі кыдзкӧ гажа сулавны сы дорын, кывзыны сылысь яра трачкӧдчӧмсӧ.

Но зэр эз жӧ кӧсйы эновтчыны. Сійӧ пыр наянджыка усьласис бипур вылӧ быдладор боксянь, а би кывъяс ньылалісны зэр тусьяссӧ да водзсасисны пыр чорыдджыка. Зэр мӧдіс кисьтны ведраысь моз. Кажитчис, мый муыс ӧтлаасьӧ енэжыскӧд. Биӧй менам заводитіс бӧрыньтчыны. Сійӧ, тыдалӧ, гӧгӧрвоис, мый ӧтнаслы сылы не вермасьны тайӧ зэра адыскӧд, и мӧдіс никсыны вӧсни гӧлӧсӧн: корис менсьым отсӧг. Ме сувті би весьтӧ да тупки аслам плашӧн сійӧс, мед дзикӧдз эз кус. Бипур вочасӧн заводитіс ӧзйыны бӧр. Гежӧдіник зэр тусьяс дзижакылісны сы вылын, и тайӧ шыас меным кыліс билӧн шӧпкӧдӧмыс:

— Эн пов, вокӧ. Ми тан кыкӧнӧсь. Тэ мен отсалан. Ме — тэныд. И некутшӧм зэр оз вермы миянӧс.

Кымӧръяс сэк кості мӧдісны коставлыны. Зэрыс тшӧтш неуна надзмӧдыштіс ассьыс ӧдсӧ: сійӧ, тыдалӧ, повзис миянысь. Ӧд ми вӧлім кыкӧнӧсь. Рытыв-лун тӧв вӧтліс зэра кымӧръяссӧ кытчӧкӧ бокӧ. А билы вӧлі долыд аслас вермӧмысь да сійӧ мый вынсьыс гажӧдчис: то шутьляліс, то лыйсьывліс би киньясӧн да сераліс трачкакылігмоз, то чеччыштлывліс вылӧ-вылӧ, то неуна лӧньлывліс, ляпкавліс, быттьӧ чӧжис вынсӧ, мед чеччыштны ещӧ вылӧджык.

Сы вылӧ видзӧдӧмӧн вӧлі долыд и меным.

Но кузь август тӧлысся вой мӧдіс шебравны аслас сьӧд эшкынӧн мусӧ. Колӧ мӧдӧдчыны гортӧ. Жаль лои кусӧдны тайӧ бисӧ да медбӧръяысь сы вылӧ видзӧдлӧм бӧрын ме вӧрзьӧдчи туйӧ.

Но кодкӧ быттьӧ тшӧктіс видзӧдлыны бӧрвыв. И ме частӧ бергӧдчывлі да видзӧдлывлі би вылӧ, а сійӧ пыр ылысмис и ылысмис. Меным кыдзкӧ лои гажтӧм тайӧ битӧгыс. Сійӧс ме сэсся некор нин ог аддзыв. Ачымӧс лои такӧдны сійӧн, мый водзын унаысь на лолӧны зэра лунъяс и уна бипур на ковмас ӧзтывны.


Гижысь: 
Гижӧд
Менам бипур
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1