* * *
Мед зэрас помӧдз да оз коблы, Мед пӧтлас васьыс вӧр и му. Дзор енэж вывті ветлӧ-шодлӧ Скӧр кымӧръяслӧн йӧрмӧм дзу. И мыйкӧ вунӧдлӧмтор быттьӧ Пыр корсьӧ сылӧн мудзӧм лов. А гожӧм ковтӧмторйӧн лыддьӧ, А сійӧ гожӧмлы оз ков. Пыр быттьӧ корсьӧ воштӧм лача И шӧйтӧ помтӧм вой да лун. А мед и корсьӧ, гашкӧ, аддзас, А мед на олас дай, оз мун.
Гижӧд
Мед зэрас помӧдз да оз коблы...
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1