МАМЛЫ
Сӧмын ӧтнад он ӧтдортчы меысь, Кӧть нин кутшӧмӧн йӧз пӧвстас кывся. Лэччан котӧрӧн ломтыны пывсян, Муртса инмӧдчас туйбокса пелысь. Тэныд ӧтнадлы кывъяс оз ковны — Ставсӧ «восьтасны» сьӧд рӧма синъяс. Лолӧй грекъясысь личалас-мынас. Менам Ен оз мудз велӧдны овны...
Гижӧд
Мамлы
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1