* * *
Лёльӧ, лёльӧ, пышйы, Сюртӧ-пельтӧ мыччы, Сьӧд сикӧтшыд сьыліад, Мича юркытшыд юрад, Тасьті-паньыд ныр улад! Лёль шуӧ: ог пышйы, Сюрӧс-пельӧс ог мыччы! Гезйӧ, гезйӧ, лёльсӧ джагӧд! Гез шуӧ: ог джагӧд! Шырӧ, шырӧ, гезсӧ керав! Шыр шуӧ: ог керав! Каньӧ, каньӧ, шырсӧ кый! Кань шуӧ: ог кый! Тшынӧ, тшынӧ, каньсӧ пӧдты! Тшын шуӧ: ог пӧдты! Биӧ, биӧ, тшынсӧ сот! Би шуӧ: ог сот! Ваӧ, ваӧ, бисӧ кусӧд! Ва шуӧ: ог кусӧд! Ӧшкӧ, ӧшкӧ, васӧ ю! Ӧш шуӧ: ог ю! Черӧ, черӧ, ӧшсӧ начкы! Чер шуӧ: ог начкы! Зудйӧ, зудйӧ, черсӧ лям! Зуд зырӧдас чер вылӧ, Чер зырӧдас ӧш вылӧ, Ӧш зырӧдас ва вылӧ, Ва зырӧдас би вылӧ, Би зырӧдас тшын вылӧ, Тшын зырӧдас кань вылӧ, Кань зырӧдас шыр вылӧ, Шыр зырӧдас гез вылӧ, Гез зырӧдас лёль вылӧ, Лёльӧ сэсся-й пышъяс.
Гижӧд
Лёльӧ, лёльӧ, пышйы...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1