ЛЫМЙЫС ЕДЖЫД
Лымйыс еджыд, лымйыс еджыд, Еджыдджык на тэнад чышъяныд. Кыаыс гӧрд, кыаыс гӧрд, Кыасьыс на гӧрдӧсь банъясыд. Шабді небыд, шабді небыд, Небыдджык на тэнад юрсиыд. Сэтӧрыс сьӧд, сэтӧрыс сьӧд, Сьӧдджыкӧсь на тэнад синъясыд. Лудйыс веж-веж, лудйыс веж-веж, Лудсьыс вежджык тэнад юркытшыд. Ӧшкамӧшка уна рӧма, Мичаджык на тэнад дӧрӧмыд. Катша сера, катша сера, Сераджык на тэнад чӧрӧсыд. Ӧмидз юмов, ӧмидз юмов, Ӧмидзысь на юмов тэнад вом дорыд. Сьӧлӧм косьтан, сьӧлӧм косьтан Медся удал зонъяслысь.
Гижӧд
Лымйыс еджыд
Пасйӧд: 

«Лымы тӧдьы» серти

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1