ЛУНЫС КОЛИ ВАЖӦН

Луныс коли важӧн, Шонді лэччис улӧ, Бара воис рытъя ворсан кад. Ывла вылын гажа, Ывла вылын тулыс, Ывла вылын гӧгӧр быдмӧ сад. Меліа и гора Гудӧк ворсӧм кылӧ. Гудӧк бӧрся сьыла ачым ме. Тэнӧ, нывка, кора: Петав улич вылӧ. Мекӧд, муса нылӧй, йӧктышт тэ. Эг аддзылӧй кор нин Тэкӧд мӧда-мӧдӧс, Важӧн тэысь бырӧма нин гаж. Уна выйим сёрни, Выльтор уна тӧдам, Висьталам ми ставсӧ: выль и важ. Со и петіс сійӧ, Нывка менам, муса, Сьӧлӧм аслам муніс быдӧн лич. Чужӧм ӧзйӧ биӧн, Нюмыс оз и кусав: Важ дорысь на унджык сылӧн мич. Видза олан, дона! Видза олан, зарни! Сет вай ӧдйӧ ассьыд меным ки! Виччысьӧмыд ёна Кольӧмвося ар нин, Ӧні бара ӧтлаынӧсь ми. Менам ворсӧм шыӧ Горӧдлы вай сьывны, Юрӧбтылас медым гажа сад. Тэнсьыд гӧлӧс шытӧ Любӧ меным кывны, Орччӧн тэкӧд лоны меным рад.
Гижысь: 
Гижӧд
Луныс коли важӧн

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1