КӦТЬ ТОМЛУНӦЙ ОЗ ЛОВЗЬЫ
Крут гӧра вылӧ кузя пуксьӧма Турья Да няша вомӧн ылысь видзӧдӧ сӧдз васӧ Зэв тэрыб Емвалысь, кор синсӧ восьтас асыв Да шонді паськӧдӧ лӧз эрдысь колея. Тан коркӧ чужлі ме и быдмылі. Том кад Тшӧтш коллявлі ныв-зонкӧд дас квайт арӧдз. Эз ковмыв меным некор лунвыв саридз, — Сикт ассьым аддзыны пыр вӧлі ме зэв рад. И ӧні аддза ассьым гачтӧм челядь дыр, Ме аддза бузган шор и нимкодьлунӧн тыр, — Кыдз гожся шондіыс сэн нежитліс ас гожнас! Но ставыс кольӧма, оз ловзьы важыс бӧр, Оз ловзьы томлун, оз, но та вӧсна ог бӧрд: Тан, аддза, йывмӧны выль олӧмлӧн выль вожъяс! 1968
Гижӧд
Кӧть томлунӧй оз ловзьы
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1