КӦВДУМ


Олісны-вылісны пӧрысь гозъя. Ӧтчыд пӧль шуӧ пӧчлы:

— Пӧжав, пӧчӧ, кӧвдум. Зэв ёна веж петӧ.

— Мыйысь нӧ пӧжала? — шуӧ пӧч. — Пызьыд абу да.

— Пызь абу?! Кумтӧ чышкышт да йӧртӧдтӧ гурйышт, гашкӧ и чукӧрмас.

Пӧч кывзіс пӧльлысь. Кум чышкис, йӧртӧд гурйис. Пызь нӧк пиӧ гудраліс, вый пиын кӧвдум пӧжаліс. Сэсся пуктіс ӧшинь вылӧ.

Дыш лои куйлыны кӧвдумлы ӧшинь вылын, — чеччыштіс ӧшинь улӧ, сэсся туй вылӧ, дай тюрны кутіс. Тюрӧ кӧвдум. Паныд локтӧ кӧч.

— Кӧвдумӧй, кӧвдумӧй, ме тэнӧ сёя!

— Эн сёй менӧ, кӧчильӧй-чойильӧй. Ме тэныд сьылышта.


Ме кӧвдум, кӧвдум,

Кум джоджысь кӧвтӧм,

Йӧртӧд пыдӧсысь гурйӧм,

Нӧк сорӧн гудралӧм,

Пач пыдӧсӧ сюйлӧм,

Ӧшинь вылын куйлӧм.

Пӧльысь ме пышйи,

Пӧчысь ме пышйи,

Тэысь, йӧй кӧчысь, пышъя нин.


Сэсся туй кузя водзӧ тюрны кутіс. Кӧч «кук-ку – пукты» коли. Паныдасис кӧвдумлы кӧин:

— Кӧвдумӧй, кӧвдумӧй, ме тэнӧ сёя!

— Эн сёй менӧ, кӧинӧй. Ме тэныд сьыла, кывзы! Бара сьывны горӧдіс:


Ме кӧвдум, кӧвдум,

Кум джоджысь кӧвтӧм,

Йӧртӧд пыдӧсысь гурйӧм,

Нӧк сорӧн гудралӧм,

Пач пыдӧсӧ сюйлӧм,

Ӧшинь вылын куйлӧм.

Пӧльысь ме пышйи,

Пӧчысь ме пышйи,

Кӧчысь кокъяс песлалі,

Тэысь, кӧинысь, пышъя нин.


Тюрӧ водзӧ кӧвдум. Паныд локтӧ ош:

— Кӧвдумӧй, кӧвдумӧй, ме тэнӧ сёя!

— Эн жӧ бара, ошкӧй, сёй. Ме тэныд зэв лӧсьыда сьыла.

Босьтіс сьывны:


Ме кӧвдум, кӧвдум,

Кум джоджысь кӧвтӧм,

Йӧртӧд пыдӧсысь гурйӧм,

Нӧк сорӧн гудралӧм,

Пач пыдӧсӧ сюйлӧм,

Ӧшинь вылын куйлӧм.

Пӧльысь ме пышйи,

Пӧчысь ме пышйи,

Кӧчысь кокъяс песлалі,

Лёк кӧинысь весаси,

Тэысь, ошкысь, абу сьӧкыд пышйыны.


Тюрӧ водзӧ кӧвдум туй кузя. Паныд локтӧ руч.

— Олан-вылан, кӧвдумӧй! Кутшӧм тэ мича, банйӧмыд быдӧн!

Кӧвдумлы зэв нимкодь ошкӧмыд. Горӧдіс сьывны ручлы:


Ме кӧвдум, кӧвдум,

Кум джоджысь кӧвтӧм,

Йӧртӧд пыдӧсысь гурйӧм,

Нӧк сорӧн гудралӧм,

Пач пыдӧсӧ сюйлӧм,

Ӧшинь вылын куйлӧм.

Пӧльысь ме пышйи,

Пӧчысь ме пышйи,

Кӧчысь кокъяс песлалі,

Лёк кӧинысь весаси,

Ош гыж улысь мыні,

Тэысь, ручысь, мына нин.


— Аттӧ, лӧсьыда жӧ нин тэ сьылан! — кӧвдумӧс ошкӧ руч.— Сӧмын вот ме пӧрысьми да омӧля кыла-а. Он нӧ пуксьыв меным ныр вылӧ да гораджыка сьылышт?

Кӧвдумлы вывті нимкодь лои ошкӧмыд. Чеччыштіс ручлы ныр вылас да горӧдіс сьывны:


Ме кӧвдум, кӧвдум...


Ручлы сійӧ вӧлі и колӧ: амкнитіс, дай кӧвдумыд эз ло.

Гижӧд
Кӧвдум
Жанр: 

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1