* * *
Кысӧй-каньӧй, Кытчӧ ветлін? Чожӧ гуӧ ветлі. Мыйла нӧ ветлін? Выя няньла ветлі. Кытчӧ нӧ пуктін? Потшӧс помӧ пукті. Кӧні нӧ потшӧсыс? Биын сотчӧма. Кӧні нӧ биыс? Ваӧн кусӧма. Кӧні нӧ ваыс? Ӧш бучкӧма. Кӧні нӧ ӧшкыс? Ыбӧ кайӧма. Кӧні нӧ ыбыс? Шыр кырӧдӧма. Кӧні нӧ шырыс? Налькйӧ шедӧма. Кӧні нӧ налькйыс? Паськыд черӧн керасьӧма. Кӧні нӧ паськыд черыс? Изйӧ нальсьӧма. Кӧні нӧ изйыс? Зудйӧ зудъясьӧма. Кӧні нӧ зудйыс? Петшӧр пытшкӧ буз-баз, Сизим чаня-вӧла пусь-пась! Кӧні нӧ сизим чаня-вӧлаыс? Ыджыд няйтӧ йӧрмисны. Кӧні нӧ ыджыд няйтыс? Катша-рака кокаліс. Кӧні нӧ катша-ракаыс? Сар картаӧ лэбзисны.
Гижӧд
Кысӧй-каньӧй...

lkejrlkelkrgner klrjnelknfrkl ekjnrjkenfrej

1